Stappenplan KMO-portefeuille

Zoals je weet stimuleert de Vlaamse Overheid (via de KMO-portefeuille) kmo’s, kleine zelfstandigen en beoefenaars van vrije beroepen om opleidingen te volgen. Hieronder geven we graag uitleg over hoe dit in zijn werk gaat.

Het steunpercentage is 40% voor kleine ondernemingen en 30 % voor middelgrote ondernemingen

Ga naar www.kmo-portefeuille.be om te weten of je in aanmerking komt om je te registreren.

Opmerking vooraf i.v.m. de betaling

Er is vaak verwarring over wanneer je wat aan wie moet betalen. Vandaar deze opmerking vooraf.

· Betaling via de site van de kmo-portefeuille

Na het indienen van jouw project en mijn goedkeuring (Global Edutainment bvba,) krijg je via mail een uitnodiging om jouw aandeel te storten. Je ontvangt binnen de week deze mail van Sodexho met het bedrag dat je aan hen moet betalen.

Deze betaling doe je via de site van de kmo-portefeuille.  Dit door de betaling van het projectbedrag via de elektronische portefeuille te bevestigen: van zodra je je aanmeldt (zie stap 1) krijg je een overzicht van de status van jouw portefeuille. Klik op de groene balk en klik in de kolom ‘acties’ op ‘Betalen’.

Dit is 40% voor kleine ondernemingen en 30 % voor middelgrote ondernemingen minus de niet-subsidiabele bedragen  (deze staan vermeld op de factuur, bijvoorbeeld ‘overnachtingen’).

Betaal zeker binnen de 30 dagen! Staat het bedrag niet binnen deze termijn op de rekening van de KMO-portefeuille, dan wordt jouw aanvraag geannuleerd en mis je de subsidie. Ontvangt je geen mail binnen de week na jouw aanvraag? Contacteer ons dan en verifieer of jouw online aanvraag goed is aangekomen.

· Betaling aan mij (Global Edutainment)

Bij inschrijving heb je een factuur ontvangen van Global Edutainment bvba.

 – betaal aan mij enkel het btw-bedrag!

en, indien van toepassing de niet-subsidiabele bedragen (deze staan vermeld op de factuur, bijvoorbeeld ‘overnachtingen’).

Vul de juiste gegevens in (neem de factuur erbij): in de witte balk vul je jouw klantnummer bij Global Edutainment bvba in. Dit vind je bovenaan links op jouw factuur.

Eenmaal geregistreerd volg je de volgende stappen:

Stap 1: Inloggen

Maak via een token of uw identiteitskaart verbinding met de KMO-portefeuille.

inloggen

Stap 2: Aanmelden

Kies de onderneming waarvoor je je aanmeldt.
Vul eveneens de ontbrekende waarden van jouw onderneming in. Noteer zeker jouw e-mailadres! Dit is van groot belang omdat alle correspondentie van de Vlaamse overheid gezonden wordt naar dit adres. Klik op de knop ‘Aanmelden’.

Aanmelden

Stap 3: Foutmelding

Het is best mogelijk dat je de volgende foutmelding of vraag krijgt. Kies hier voor ‘Ja’. Dit scherm komt vaker voor, kies steeds voor ‘Ja’.

Foutmelding

Stap 4: Bevestig grootte onderneming

Bevestig de grootte van uw onderneming door te kiezen tussen kleine, middelgrote of grote onderneming.
Klik op ‘Bevestig’.

bevestig-grootte-onderneming

Stap 5: NACE code

Klik op ‘Ga verder’ (groene balk) om de subsidie aan te vragen.
Klik op ‘Klik hier voor een nieuw project’.

Vul (één van) de NACE code(s) van uw onderneming in. Door op de knop “Lijst NACE codes” te klikken kan je het nummer dat bij jouw bedrijf hoort, selecteren.

Klik vervolgens op “Ga verder”.

nace-code

Stap 6: Kies de pijler waarbinnen u de subsidie wenst aan te vragen

Kies voor ‘Opleiding’.

subsidiepijler

Stap 7: Erkenningsnummer

Vul het erkenningsnummer in van Global Edutainment bvba : DV.O212885
Bevestig bovendien de dienstverlener indien juist. Opgelet: gebruik bovenstaand nummer
en niet dit vermeld in het voorbeeld hieronder!

erkenningsnummer

Stap 8: Scherm vervolledigen

Geef de specificaties die gevraagd worden.

· Geef als eerste datum de startdatum van de opleiding in. Indien de startdatum nog moet worden vastgelegd, neem dan de datum van vandaag.

· Vul de naam van de cursist in. Er is per cursist een projectaanvraag mogelijk!

Let op : duizendtallen krijgen een punt en na de komma zijn 2 cijfers verplicht. Vb: 1.500,00.
Het bedrag dat je invult is gelijk aan het totale subsidiabele bedrag exclusief btw.

· Kies voor titel van de opleiding

· Kies voor dienstverlening: Algemene persoonlijke vaardigheden.

Het aantal uren staat vermeld op de factuur/ Klik op ‘Ga verder’

Opgelet: De hieronder ingevulde prijzen en velden zijn een voorbeeld!

scherm-vervolledigen

scherm-vervolledigen-2

Stap 9: Verklaring

Scroll nu helemaal naar beneden in het scherm en vink ‘verklaring op eer’ aan dat je akkoord gaat. Klik vervolgens op ‘Akkoord’. Jouw aanvraag is nu voltooid. Klik hierna op ‘Ga verder’.

Verklaring

Nu zie je wat jouw aandeel in de kosten is bij ‘Maximum aandeel onderneming’, en wat het aandeel van de KMO-portefeuille is.

Print deze pagina en bewaar ze bij jouw dossier!

Opgelet: De weergegeven bedragen zijn louter voorbeelden!

verklaring2

Print ook deze pagina en bewaar ze bij jouw dossier!

Opgelet: De weergegeven bedragen zijn louter voorbeelden!

verklaring3

Stap 10: Aanvraagnummer

Jouw project is klaar. Print ook deze pagina zodat je het subsidie-aanvraagnummer hebt.

Opgelet: het weergegeven subsidienummer is een voorbeeld

aanvraagnummer

Via de projectopvolging kan je de status van het project opvolgen.

Opgelet: de ingevulde velden en weergegeven cijfers zijn een voorbeeld!

Stap 11: Mail van Sodexho om te betalen

Zodra Peter Plusquin / Global Edutainment bvba jouw project heeft goedgekeurd, krijg je via mail een uitnodiging om jouw aandeel te storten. Je ontvangt binnen de week deze mail van Sodexho met het bedrag dat je aan hen moet betalen.

Dit is 40% (kleine ondernemingen) en 30 % (middelgrote ondernemingen) van het totaalbedrag van de opleiding. Betaal zeker binnen de 30 dagen!

Staat het bedrag niet binnen deze termijn op de rekening van de kmo-portefeuille, dan wordt jouw aanvraag geannuleerd en mis je de subsidie. Ontvangt je geen mail binnen de week na jouw aanvraag? Contacteer ons dan en verifieer of jouw online aanvraag goed is aangekomen.

Bevestig de betaling van het projectbedrag via de elektronische portefeuille: van zodra je je aanmeldt (zie stap 1) krijgt je een overzicht van de status van jouw portefeuille. Klik op de groene balk en klik in de kolom ‘acties’ op ‘Betalen’.

Stap 12: Betaling (zie opmerking vooraf)

Mail of bel ons voor verdere informatie of toelichting.

Succes!