Hoe je de ROI van opleidingen drastisch verhoogt…

De klassieke opleiding verliest aan populariteit:  te duur, te tijdrovend, te weinig ROI of return on investment. Bedrijven en organisaties zoeken naar andere manieren van leren: goedkoper, met minder tijdsinvestering en met een grotere transfert naar de werkvloer. Stel: je hebt een groep medewerkers die beter moeten worden in ‘soft skills’ als klantgerichtheid, leiderschap, coaching, conflicthantering, persoonlijke effectiviteit, respectvol beïnvloeden,  communicatie, sales, presentatietechnieken enz…. Dan kan je voor deze medewerkers een klassieke opleiding organiseren, waarbij de trainer die concepten, inzichten, vaardigheden en ‘best practices’ aanbrengt  waarvan hij/zij denkt dat de groep (en hopelijk dus elke specifieke medewerker!) baat bij heeft. Dit resulteert vaak in:

 • een eerder passieve leerhouding (de medewerkers ‘consumeren’ de inzichten van de trainer en komen zelf maar af en toe in actie)
 • een vrij lage lage betrokkenheid
 • weinig leren van elkaar
 • een povere transfert naar de werkvloer
 • hoge investering van tijd en geld

Is ‘flipped learning’ een oplossing? Bij ‘flipped learning’ verhuist de instructie van een “groepsgebeuren met opleider” naar een individuele verwerking van de leerstof vooraf. In het eigenlijke groepsgebeuren kunnen de lerenden dan aan de slag met wat ze vooraf geleerd hebben.
flipped-classroom-2      In de praktijk betekent dit bijvoorbeeld dat een leerkracht aan leerlingen de opdracht geeft om een stuk theorie vooraf thuis te bekijken via een video en hier een korte samenvatting van te maken. Zo zet hij zijn leerlingen aan om actiever met kennis om te gaan. In de les zelf kan hij zo veel sneller over de theorie gaan, zodat er meer tijd vrijkomt voor oefeningen en de eigenlijke toepassing van het geleerde. Steeds meer leerkrachten gaan zo te werk, en maken hiervoor onder meer gebruik van goed gemaakte instructiefilmpjes op bijvoorbeeld Khan Academy. In bedrijfscontext volstaat het meestal niet om een video online te zetten met de vraag hier vooraf naar te kijken. De meeste cursisten zullen hier de tijd niet voor nemen, zodat de trainer noodgedwongen moet terugvallen op klassieke manieren van kennisoverdracht. Vaardigheden als coaching, leiding geven of het verhogen van de persoonlijke impact kan je ook niet snel snel aanleren via een filmpje op youtube. Daarvoor is veel meer inzicht, zelfsturing en oefening voor nodig. SmartReading Expert Learning werkt wel. Met SmartReading Expert Learning draaien we de rollen om volgens de principes van ‘flipped learning’:  de cursist zal zelf –  via het snellezen van vakliteratuur – actief die kennis verzamelen, verwerken en onthouden die hij/zij nodig heeft om te groeien en te excelleren in het gekozen leerthema.  In de sessie nadien zal  de trainer ervoor zorgen dat de medewerkers zich de concepten, inzichten, vaardigheden en ‘best practices’ die zij verzamelden ook effectief eigen maken en onmiddellijk kunnen gaan toepassen. Hierdoor :

 • verhoogt de betrokkenheid
 • neemt men actief deel aan het leerproces
 • zal de informatie meer beklijven en langer bijblijven
 • leren de medewerkers ook nog eens snellezen, mindmappen en doelgericht informatie verwerken erbovenop
 • krijgen we een versnelling van het leerproces, wat goedkoper is
 • maken deelnemers kennis met een zeer actieve en aangename manier van leren

Je krijgt dus twee trainingen voor de prijs van één. Van ROI of Return on investment gesproken. Lees hier verder en ontdek de mogelijkheden voor jouw bedrijf of organisatie

Deel deze tip!

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail

Laat een reactie achter